fuelmanager.cz

Naše historie

Na počátku byla data. Jejich forma byla na dnešní dobu nepochopitelná. Kusové informace na faxových papírech skrývaly zajímavý potenciál.

Nasadili jsme techniku. Vše zdigitalizovali a objevili sílu, která nás hnala vpřed. Rozpletli jsme nitky a utkali provazy, následně lana, abychom jednotlivé informace svázali do podoby, která je nyní nápomocná rozvoji nejen naší společnosti, ale i našich partnerů.

Postupně jsme vše co jsme získali převedli do struktury, která je přijatelná pro naše

  • obchodní a technické partnery
  • koncové zákazníky

Jsou to především servisy opravující automobilovou techniku, ale i řadu stacionárních zařízení.

Nyní disponujeme vysokým potenciálem, který je potvrzen i řadou získaných certifikátů. Kromě dosažené vysoké úrovně obchodních i technických informací můžeme nabídnout především podporu u produktů

  • HARTRIDGE
  • DENSO
  • STANADYNE

ale rovněž u dieselových produktů

  • VDO
  • DELPHI

 

Analogie našich začátků

Copyright © 2023 fuelmanager.cz
getsimplethemes.ru